Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]
2. ELECTRODES FOR MMA WELDING OF STAINLESS STEELS AND Ni-BASE ALLOYS
PRODUCT
EN
AWS
BS
DIN
WST no
Cromarod
308 L
E 19 9 L R 12
E 308L-17
19.9.L R
E 19.9 L R 23
1.4316
Cromarod
308 LP
E 19 9 L R 12
E 308L-17
19.9.L R
E 19.9 L R 23
1.4316
Cromarod
308 L-140
E 19 9 L R 53
E 308L-17
19.9 L R
E 19.9L R 33 140
1.4316
Cromarod
308 H
E 19 9 R12
E 308H-17
19.9 R
E 19.9 R23
1.4316
Cromarod
347
E 19 9 Nb R 12
E 347-17
19.9 NbR
E 19.9 Nb R 23
1.4551
Cromarod
316L
E 19 12 3 L R 12
E 316L-17
19.12.3 L R
E 19 12 3 L R 23
1.4430
Cromarod
316 LP
E 19 12 3 L R 11
E 316L-17
19.12.3 L R
E 19.12.3 L R 13
1.4430
Cromarod
316 LV
E 19 12 3 L R 15
E 316L-17
19.12.3 L R
E 19.12.3 L R 16
1.4430
Cromarod
316 L-140
E 19 12 3 L R 53
E 316L-17
19.12.3 L R
E 19.12.3 L R 33 140
1.4430
Cromarod
318
E 19 12 3 Nb R 12
E 318-17
19.12.3 Nb R
E 19.12.3. Nb R 23
1.4576
Cromarod
317 L
E 19 13 4 L R 12
E 317L-17
19.13.4 L R
E 19 13 4 L R 26
Cromarod
317 L-140
E 19 13 4 L R 54
E 317L-17
19.13.4 L R
E 19 13 4 L R 26 140
Cromarod
309 L
E 23 12 L R 12
E 309L-17
23.12 L R
E 23.12 L R 23
1.4332
Cromarod
309 L-140
E 23 12 L R 54
E 309L-17
23.12 L R
E 23.12 L R 33 140
1.4332
Cromarod
309 MoL
E 23 12 2 L R 32
E 309MoL-17
23.12.2 R
E 23 12 2 L R 26
1.4459
Cromarod
309 MoL-150
E 23 12 2 L R 53
E 309Mo-17
23.12.2 R
E 23.13.2 R 36 150
1.4459
Cromarod
310
E 25 20 R 12
E 310-17
25.20 R
E 25.20 R 23
1.4842
Cromarod
312
E 29 9 R 32
E 312-17
  29.9 R
E 29.9 R 26
1.4337
Cromarod
307 B
E 18 8 Mn B 12
E 307-15
E 18.8 Mn B 28 110
1.4370
Cromarod
253
Cromarod
Duplex
E 22 9 3 LN R 12
E 2209-17
E 22 9 3 L R 26
1.4462
Cromarod
Duplex - 140
E 22 9 3 LN R 53
E 2209-17
E 22 9 3L R 140 36
1.4462
Cromarod
2507 R
E 25 9 4 LN R 12
Cromarod
2507 B
E 25 9 4 LN B 12
Cromarod
385
E 20 25 5 Cu L R 12
E 385-17
20.25.5 L Cu Nb R
E 20.25.5 L Cu R 26
1.4519
Cromarod
82
R-NiCr 19 NbB12
EL-NiCr 19 Nb
2.4648
Cromarod
625
R-NiCr 21 Mo 9 Nb B 12
E NiCrMo-3
EL-NiCr 20 Mo 9 Nb
2.4621

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 
TITAN
PITTARC
bannerbottom5
bannerbottom6
Positive SSL