Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]
3. CORED WIRES FOR WELDING OF FERRITIC STEELS
PRODUCT
EN
AWS
BS
DIN
Elgacore DWA 50
T 42 2 PM 1 H5
E 71T-1M
T 521 GPH
SG R1 M2 Y4643
Elgacore DW 50
E 71T-1M
T 521 GPH
SG R1 C Y4643
Elgacore DWA 51 B
T 42 3 BM 3 H5
E 70T-5M
T 520 GBH
SG B1 M2 Y4254
Elgacore DWA 55 E
T 42 4 PM 1 H10
E 71T-1M
T 541 GPH
SG R1 M2 Y4655
Elgacore DWA 55 L
T 46 6 Z Ni PM 1 H5
E 80T1-K2
T 561 GPH
Elgacore DWA 55 LSR
E 81 T1-Ni1
T 561 GPH
Elgacore MXA 55 T
T 46 6 Zni MM H5
E 80T1-K2
T 561 GMH
Elgacore MXA 100
T 42 2 MM 3 H5
E 70T-1M
T 520 GMH
Elgacore MX 100 T
T 42 2 MM 1 H5
E 71T-1/-1M
T 521 GMH
Elgacore MX 200
T 42 0 S M3 H5
E 70T-1
T 520 GRH
SG R1 C Y4633
Elgacore MXA 200
T 42 2 SM 3 H5
E 70T-1M
T 520 GRH
SG R1 M2 Y4643
Elgacore DW 588
T 46 0 PC 1 H10
E 80T1-W
T 501 GPH

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

 
TITAN
PITTARC
bannerbottom5
bannerbottom6
Positive SSL